نشست: نقش قواعد در فهم قرآن کریم (نشست نقد و بررسی کتاب قواعد التفسیر لدی الشیعة و السنة)
47 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : کتاب ماه دین ) شهریور 1388 - شماره 143 )(11 صفحه - از 3 تا 13)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی