عوامل دگرگونی احکام در قرآن
47 بازدید
محل نشر: ضمیمه خردنامه همشهری » 29 مهر 1383 - شماره 32 » (2 صفحه - از 5 تا 6)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی