علوم قرآن از دیدگاه استاد معرفت
38 بازدید
محل نشر: پیام جاویدان » بهار 1384 - شماره 6 » (14 صفحه - از 21 تا 34)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: در این مقاله ضمن بیان فرق علوم قرآن و علوم قرآنی، ترکیب علم قرآنی در آراء اندیشمندان به بحث گذاشته شده است و دیدگاه آیت الله معرفت نیز مورد ارزیابی قرار گرفته شده‏است. قسم دیگر مقاله به بررسی مرزهای علوم قرآن می‏پردازد و گستره مباحث علوم قرآن مطرح شده است. فرق علوم و معارف قرآن نیز بخش دیگر از مقاله را به خود اختصاص داده است. در این مقاله زوایای مختلف مباحث علوم قرآن چون علوم لفظی و معنوی، تاریخی و تفسیری، برون قرآنی و درون قرآنی، علوم متصل و مستفاد از قرآن از تقسیمات علوم قرآن دانسته شده است. مؤلف در این مقاله به بحثهای دیگری در این باره به اختصار اشاره کرده‏است که از جمله آنها، ارتباط عترت با علوم قرآن، شیوه بحث در مباحث علوم قرآن، ماهیت، موضوع و جایگاه علوم قرآن و نیز ضرورت بحث در این حوزه می‏باشد. کلید واژه‏ها: قرآن، علوم قرآن، علوم قرآنی، تفسیر، معرفت.