تأثیر زمان و مکان در فهم قرآن
46 بازدید
محل نشر: مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی8
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی