آیه 12 سوره یس از مصادیق بارز آثار باقیه است
40 بازدید
محل نشر: خبرگزاری قرآنی ایران شنبه 26 تیر
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی