سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی 
عضو هئیت علمی 
 
 
علمی اجرایی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
عضو هیئت علمی 
 
 
علمی اجرایی 
همکاری 
گروه قرآن و حدیث، مرکز جهانی علوم اسلامی 
عضو هیئت علمی 
 
 
علمی اجرایی 
همکاری 
دانشنامه قرآن 
عضو حلقه کارشناسی 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مدرسه عالی فقه 
مدیر گروه علوم قرآن و حدیث  
 
 
علمی اجرایی 
همکاری 
انجمن قرآن پژوهی کشور 
عضو هیأت مؤسس انجمن  
 
 
اجرایی 
همکاری 
انجمن قرآن پژوهی حوزه علمیه قم 
عضو 
 
 
همکاری 
همکاری 
مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن 
عضو شورای علمی 
 
 
علمی اجرایی 
همکاری 
شورای نظارت بر نشر کتاب استان قم 
عضو شورا 
 
 
اجرایی 
همکاری 
مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم 
مدیر مرکز 
 
 
اجرایی 
همکاری 
مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم 
نماینده طلاب و فضلای میبدی 
 
 
اجرایی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران 
مدرس 
 
 
تفسیر قرآن 
تدریس 
نیروی انتظامی قم 
مدرس 
 
 
قانون مجازات اسلامی 
تدریس 
دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی قم 
مدرس 
 
 
تفسیر قرآن و وصایای امام(ره) 
تدریس 
آموزش و پرورش استان قم 
مدرس 
 
 
تفسیر قرآن 
تدریس 
آموزش عالی باقر العلوم ، واحد خواهران 
مدرس 
 
 
متون اسلامی 
تدریس 
آموزش عالی باقر العلوم ، واحد خواهران 
مدرس 
 
 
تفسیر قرآن 
تدریس 
آموزش عالی باقر العلوم ، واحد خواهران 
مدرس 
 
 
علوم قرآن 
تدریس 
مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
علوم قرآن 
تدریس 
سازمان تبلیغات اسلامی قم 
مدرس 
 
 
علوم قرآن 
تدریس 
آموزش روحانیون سپاه در قم 
مدرس 
 
 
علوم قرآن  
تدریس 
جامعه الزهرا، قم 
مدرس 
 
 
تفسیر و علوم قرآن 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
مدرس 
 
 
تفسیر و علوم قرآن 
تدریس 
دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی 
مدرس 
 
 
تفسیر و علوم قرآن 
تدریس 
----- 
مدرس 
 
 
تفسیر آیات الحج 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
مدرس 
 
 
آیات الاحکام 
تدریس 
مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن 
مدرس 
 
 
آیات الاحکام